11222
Back to All Media

Woordsaad Bediening

Title Speaker Date
GAAN DIE WERELD IN JANET BEZUIDENHOUT December 20, 2023
BELOFTE VIR MORE ANDRIES BEZUIDENHOUT December 18, 2023
WOORD EN DAAD LIANDRE DELPORT December 15, 2023
CHRISTUS ONS HELD JANET BEZUIDENHOUT December 07, 2023
GEESTELIKE GEBOORTE SONDER BRIEKE IN JESUS ANDRIES BEZUIDENHOUT December 04, 2023
VAN WAAROM NA NOGTANS Unknown November 27, 2023
SEISOENE ANDRIES BEZUIDENHOUT November 20, 2023
DIE UITNODIGING CHRISTELLE BADENHORST November 14, 2023
LEEF VIR VANDAG ANNATJIE VAN ZYL November 10, 2023
GOD SE REDDENDE GENADE JANET BEZUIDENHOUT November 08, 2023
VAN EWIGHEID TOT EWIGHEID ANDRIES BEZUIDENHOUT November 08, 2023
EER ONS GOD WANNEER HY ONS UITHELP ANDRIES BEZUIDENHOUT October 09, 2023
BLESS LIANDRE DELPORT October 07, 2023
JESUS MY VRIEND ANDRE VAN ZYL October 05, 2023
GOD SKENK AAN MY N NUWE HART JANET BEZUIDENHOUT September 27, 2023
SOEK GOD EN JY SAL LEWE ANDRIES BEZUIDENHOUT September 25, 2023
GOD SE DROOM VIR JOU EN MY ANNATJIE VAN ZYL September 18, 2023
JOSEF LIANDRE DELPORT September 16, 2023
DRA MEKAAR SE LASTE JANET BEZUIDENHOUT September 14, 2023
GOD GEBRUIK N ONGEKWALIFISEERDE SKAAPBOER ANDRIES BEZUIDENHOUT September 11, 2023
ALLES VIR MY CHRISTELLE BADENHORST September 06, 2023
IS EK WAARLIK DIE POTTEBAKKER SE KLEI JANET BEZUIDENHOUT August 30, 2023
SKAKEL EK GOD AAN EN AF ANDRIES BEZUIDENHOUT August 28, 2023
N TOE DEUR CHRISTELLE BADENHORST August 24, 2023
N SELFGESPREK ANNATJIE VAN ZYL August 22, 2023
JESUS LOVES YOU LIANDRE DELPORT August 19, 2023
VERTROU ONS GOD JANET BEZUIDENHOUT August 17, 2023
GOD E OORDEEL IS N WERKLIKHEID ANDRIES BEZUIDENHOUT August 15, 2023
DIE VERBORGENHEID VAN ONGEREGTIGHEID ANDRE VAN ZYL August 14, 2023
JY IS KOSBAAR JANET BEZUIDENHOUT August 03, 2023
MOENIE WEGKRUIP AGTER N BOSRA HOOGTE NIE ANDRIES BEZUIDENHOUT August 01, 2023
HERE LEER ONS BID CHRISTELLE BADENHORST July 27, 2023
HEILIGE GEES LIANDRE DELPORT July 24, 2023
GOD BAKEN VAN LIG JANET BEZUIDENHOUT July 20, 2023
HOU MOED ANDRIES BEZUIDENHOUT July 18, 2023
GOD SE BEELD CHRISTELLE BADENHORST July 14, 2023
PSALM 121 ANNATJIE VAN ZYL July 11, 2023
LIGGAAM VAN CHRISTUS LIANDRE DELPORT July 08, 2023
VERWELKOM ONS HEMELSE GASHEER JANET BEZUIDENHOUT July 05, 2023
OP JESUS SE FIETS NA DIE EWIGHEID ANDRIES BEZUIDENHOUT July 03, 2023
N SPRONG NA VREUGDE ANNATJIE VAN ZYL June 27, 2023
MATTHEUS 633 LIANDRE DELPORT June 26, 2023
DANKIE JESUS VIR U REDDENDE GENADE JANET BEZUIDENHOUT June 22, 2023
GLO ENDUIT CHRISTELLE BADENHORST June 20, 2023
MOENIE TWYFEL NIE JY KAN GOD SE OPDRAGTE UITVOER ANDRIES BEZUIDENHOUT June 15, 2023
HOOPVOL ANNATJIE VAN ZYL June 13, 2023
MOENIE N SUURWURM WEES NIE LIANDRE DELPORT June 10, 2023
GOD ROEP JOU EN MY TOT GEHOORSAAMHEID JANET BEZUIDENHOUT June 08, 2023
GLO EN DIE - REGTE KOMBINASIE CHRISTELLE BADENHORST June 06, 2023
BYT VAS - JESUS KOM BESLIS WEER ANDRIES BEUIDENHOUT May 31, 2023
ALLEENWEES ANNATJIE VAN ZYL May 30, 2023
REINIGENDE VERGIFNIS, LIEFDEVOLLE VERLOSSING EN VERSOENING JANET BEZUIDENHOUT May 24, 2023
EK WIL DIE HERE LOOF CHRISTELLE BADENHORST May 22, 2023
SPANDEER JOU TYD REG ANDRIES BEZUIDENHOUT May 17, 2023
BROOD LIANDRE DELPORT May 14, 2023
NADER TOT GOD EN HY SAL TOT JOU NADER JANET BEZUIDENHOUT May 10, 2023
JESUS IN ONS MIDDE WSG - CHRISTELLE BADENHORST May 08, 2023
GOD BEVESTIG SY SEEN WAAR HY TENVOLLE GEDIEN WORD ANDRIES BEZUIDENHOUT May 03, 2023
SLAGOFFER OF OORWINNAAR ANNATJIE VAN ZYL May 01, 2023
MEER AS OORWINNAARS LIANDRE DELPORT April 29, 2023
JESUS DIE GOEIE HERDER CHRISTELLE BADENHORST April 26, 2023
VERTROU JY JESUS JANET BEZUIDENHOUT April 24, 2023
IS JY N EMMAUSGANGER NA PAASFEES ? ANDRIES BEZUIDENHOUT - April 19, 2023
SKAAKMAT ANNATJIE VAN ZYL April 17, 2023
DOEN ALLES MONIQUE HEINE April 14, 2023
SOEK DIE LEWENDE LIANDRE DELPORT April 12, 2023
GOD IS LIEFDE JANET BEZUIDENHOUT April 10, 2023
DRIE KRUISE CHRISTELLE BADENHORST April 07, 2023
MY LOSSER EN VERLOSSER ANDRE VAN ZYL April 05, 2023
HOE OPREG IS JOU EN MY LIEFDE ANRIES BEZUIDENHOUT April 03, 2023
NUUT SOOS N TANDEBORSEL LIANDRE DELPORT March 27, 2023
KLIM UIT JOU BOOM CHRISTELLLE BADENHORST March 22, 2023
STAAN JY SONDER VLEK OF RIMPEL VOOR GOD JANET BEZUIDENHOUT March 22, 2023
AG N ANDER HOER AS JOUSELF ANNATJIE VAN ZYL March 20, 2023
WAT IS LIEFDE MONIQUE HEINE March 17, 2023
BEVRYDING DEUR VERWERPING ANDRE VAN ZYL March 15, 2023
DIE GEHEIM IS UIT ANDRIES BEZUIDENHOUT March 13, 2023
BREEK DEUR DIE OPPERVLAKTE LIANDRE DELPORT March 11, 2023
STAAN JY VAS IN DIE GELOOF JANET BEZUIDENHOUT March 08, 2023
WAT IS DIE MENS CHRISTELLE BADENHORST March 06, 2023
HELP BOU AAN EENHEID ANNATJIE VAN ZYL March 04, 2023
DAAR IS NIEMAND SOOS HY NIE MONIQUE HEINE March 01, 2023
EER ONS GOD SE RUSDAG ANDRIES BEZUIDENHOUT February 27, 2023
PRACTICE WHAT YOU PREACH LIANDRE DELPORT February 24, 2023
KEN JY EN GEBRUIK JY DIE SWAARD VAN DIE GEES JANET BEZUIDENHOUT February 22, 2023
STEEK JOU HAND UIT ANDRE VAN ZYL February 20, 2023
VIND VREDE BY GOD ANNATJIE VAN ZYL February 17, 2023
DIT BLY N KEUSE MONIQUE HEINE February 15, 2023
VANDAG ANDRIES BEZUIDENHOUT February 13, 2023
GELOOF LIANDRE DELPORT February 10, 2023
SIT BY JESUS SE VOETE EN HOOR SY STEM JANET BEZUIDENHOUT February 08, 2023
MY KRUIS ANDRE VAN ZYL February 06, 2023
GELOOF IN AKSIE ANNATJIE VAN ZYL February 01, 2023
GEESTELIKE OEFENING AS N NUWE MENS ANDRIES BEZUIDENHOUT January 30, 2023
ONDERWYSING LIANDRE DELPORT January 27, 2023
HOE GAAN JESUS JOU VIND JANET BEZUIDENHOUT January 25, 2023
GEESTELIKE DISSIPLINE ANNATJIE VAN ZYL January 23, 2023
NOOIT WEER NIE ANDRE VAN ZYL January 20, 2023
NON-ESSENTIAL MONIQUE HEINE January 18, 2023
IS JOU GELOOF STERK EN REG GEGRONDVES ANDRIES BEZUIDENHOUT January 16, 2023
NADER TOT GOD JANET BEZUIDENHOUT January 11, 2023
GOD DIE OUTEUR VAN MY LEWE ANNATJIE VAN ZYL January 09, 2023

Content Copyright Belongs to Woordsaad Bediening
11222