6970
Back to All Media

Høstsemester 2019

Title Speaker Date
Storsamling 10. november 2019 - Arne Kristian Helgøy - Tema: "Nådegavene" Arne Kristian Helgøy January 22, 2020

Content Copyright Belongs to ImfNor Nærbø Storsamling
6970