Bibeltime 5. mars 2020 - Øyvind Benestad - Tema: Kjønnskamp, kulturkamp og kristentro? Hva skjer?

Series: Vårsemester 2020

March 08, 2020
Øyvind Benestad

Bibeltime 5. mars 2020 - Øyvind Benestad - Tema: Kjønnskamp, kulturkamp og kristentro? Hva skjer?

Content Copyright Belongs to ImfNor Nærbø Storsamling
6970