Bibeltime 5. mars 2020 - Øyvind Benestad - Tema: Kjønnskamp, kulturkamp og kristentro? Hva skjer?

Storsamling Nærbø

Bibeltime 5. mars 2020 - Øyvind Benestad - Tema: Kjønnskamp, kulturkamp og kristentro? Hva skjer?

Published March 8, 2020 at 8:32 AM

Bibeltime 5. mars 2020 - Øyvind Benestad - Tema: Kjønnskamp, kulturkamp og kristentro? Hva skjer?

Download MP3   Share on Facebook Share on Twitter   Share/Embed Code