The Compassionate Christ Pastor Ed Navato

November 17, 2019